Saltar al contenido principal

988 Mga Serbisyo ng Lifeline para sa mga nagsasalita ng Tagalog

Nag-aalok ang 988 Lifeline ng mga serbisyo sa Espanyol na tawag, text, at chat.

Kapag tumatawag sa 988, pindutin ang 2 para kumonekta sa nasanay na tagapayo sa krisis na nagsasalita ng Espanyol

 

Kapag nagte-text sa 988 sa Espanyol, hihilingin sa iyo na i-type ang “Ayuda” para kumonekta sa tagapayo na nagsasalita ng Espanyol

 

Para sa mga tao na nagsasalita ng ibang wika, tumawag sa 988 at bibigyan ka ng pagsasalin sa mahigit 240 karagdagang wika sa pamamagitan ng Language Line Solutions. Available ito 24/7 sa pamamagitan lamang ng voice call.

 

Kapag tumatawag sa 988, ikaw o ang isa sa mga kaibigan o kapamilya mo ay maaaring humiling ng tagapagsalin sa Ingles kung masasabi mo ang pangalan ng wikang kailangan mo. Pagkatapos, ikokonekta ka sa tagapagsalin.

 

Kadalasang tumatagal ng mga 20 segundo ang pagkonekta sa tagapagsalin. Tumatanggap ang mga tagapagsalin ng espesyal na pagsasanay para ibigay ang serbisyong ito sa telepono at sumusunod sila sa kodigo ng etika na nauugnay sa pagiging kumpidensiyal, katumpakan, at walang kinikilingan.